Binh Dinh:起诉Quy Nhon大学的另外三名官员

06-10
作者 :
满剜

NDĐT - 3月15日,Binh Dinh省人民委员会批准了警方调查机构(Binh Dinh警察局)与Quy Nhon大学三名官员的起诉决定。